Αειφορία & Περιβάλλον

  1. Αειφορία & Περιβάλλον

Το ξύλο είναι ένα μοναδικό φυσικό υλικό. Η μοναδική προϋπόθεση για την παραγωγή του είναι το φως του ήλιου.

Το ξύλο θεωρείται συχνά το πιο βιώσιμο δομικό υλικό στον κατασκευαστικό κλάδο έχοντας χαμηλό ενσωματωμένο αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον. Σίγουρα, είναι το μόνο κυρίαρχο δομικό υλικό που μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι σχεδόν απεριόριστα ανανεώσιμο. Η παραγωγή του είναι μέρος ενός κύκλου ζωής που, κατ’ αρχήν, μπορεί να είναι αναγεννητικός.

Το ξύλο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή μιας δομής που κάνει αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των πόρων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της βιωσιμότητας στο σχεδιασμό κτιρίων. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλα τα υλικά κατασκευής, το ξύλο πρέπει να χρησιμοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο. Η ενσωμάτωση του σε μια δομή από μόνη της δεν θα εγγυηθεί ένα βιώσιμο αποτέλεσμα.