Ξυλεία Ελάτης

  1. Μαλακή Ξυλεία
  2. Ξυλεία Ελάτης
  1. Αρχική
  2. /
  3. Μαλακή Ξυλεία
  4. /
  5. Ξυλεία Ελάτης

Ξυλεία Ελάτης

Σουηδίας – Φινλανδίας
Διαθέσιμες διαστάσεις: 22 / 50 / 63 / 75 mm
Σλοβακίας
Διαθέσιμες διαστάσεις: 11 / 18 / 22 / 47 mm

ΜΑΛΑΚΗ ΞΥΛΕΙΑ – ΕΛΑΤΟ – ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ: I-IV / II-III / II-IV

mm 100 120 150 200 245
11 II-III II-III II-III
18 II-IV
22 II-IV
47 I-IV
ΚΑΔΡΟΝΙΑ 35×45 45×45 65×45

ΜΑΛΑΚΗ ΞΥΛΕΙΑ – ΕΛΑΤΟ – ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ: US / SF

mm 100 150 225 250
22 US US
47/50 US/SF US/SF
63 US/V
ΕΛΑΤΑΚΙΑ 75×75

Σχετικά Προϊόντα Ξυλείας